Auto Theoriecursus

Ons eendaagse theoriecursus (6 uur) omvat twee dagdelen, waarbij het eerste dagdeel bestaat uit de behandeling van het theoriegedeelte (4,5 uur). Vervolgens is er gelegenheid tot het behandelen en oefenen van examenvragen, welke representatief zijn voor de type vragen die worden gesteld op het echte theorie-examen CBR.

Kortom, we bieden een duidelijk, heldere en overzichtelijke presentatie van de verplichte theorie leerstof met inbegrip van actuele examenvragen.

Sfeer & kwaliteit

De WRM gecertificeerde rij-instructeur(s) en docent(en) van de onderhavige theoriecursus bieden vanuit hun rol en functie tevens een zeer nuttige bijdrage aan de beleving van de theoriecursus. Zodoende wordt de cursus voorzien van een dynamische karakter, hetgeen aan de sfeer en kwaliteit van de theoriecursus ten goede komen. Met andere woorden: we brengen praktijk om in theorie om vervolgens weer de theorie in praktijk om te zetten.

Autotheorie & verkeersveiligheid

Leren auto (bromfiets en motor) rijden is een kwestie van herhalen en eens nog herhalen, zodat de handelingen die met name zien op het verkeersveiligheid een automatisme worden. In deze theoriecursus zullen we de inhoud op een gestructureerde wijze telkenmale behandelen, zodat de inhoud op een systematische wijze kan worden onthouden. Hierbij wordt geregeld een uitstapje gemaakt naar de praktijk in de auto oftewel de gang van zaken bij het praktijkexamen CBR, opdat de rode draad voor de kandidaat duidelijk zichtbaar wordt en de theorie gaat leven en aldus visuele vormen kan aannemen.

Gevarenherkenning, verkeersregels en inzicht

Ons doel is nog altijd je behoorlijk en adequaat op te leiden tot een verantwoord weggebruiker. Goede beheersing van de theorie (gevarenherkenning, verkeersregels en inzicht) is dan ook een noodzakelijk vereiste en vormt de leidraad van jou weg naar rijbewijs A, Bm en B. Voor een volledig overzicht verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen.

Contact

Katendrechtse Lagedijk 441a,
3082 GB Rotterdam
06-52896131
info@studenten-rijschool.nl

Voordelen theoriecursus:

  • eendagscursus (6 uren)
  • inclusief CBR theorie-examen €89,-
  • theoriecursus voor slechts €58,-
  • beter voorbereid voor de praktijkopleiding
  • evt. extra examentrainingen mogelijk
theoriecursus online betalen
Datum
30 april
Inschrijven
7 mei
Inschrijven
21 mei
Inschrijven
28 mei
Inschrijven
4 juni
Inschrijven

Theoriecursus

5800

Theoriecursus incl. theorie-examen

8900

Extra examentraining

3500